Omfattande broarbeten på Lolland klara

Foto: Banedanmark

I dag på måndagen har tågtrafiken återupptagits mellan Nykøbing och Rødby efter 11 veckors uppehåll, då omfattande broarbeten genomförts. Flera broars fuktskydd har bytts ut och andra broar har byggts ut för att förberedas för framtida tvåspårig tågtrafik. Arbetena är ett led i Fehmarn bält-projektet.

– Utbyggnaden av den befintliga järnvägen från Ringsted till Rødby är i full gång, och med förberedelserna av broarna på Lolland kommer att vara klart för att köra tåg på två spår. Resten av uppgradering på Lolland kommer att anpassas till öppnandet av Fehmarn bär, säger Pernille Palstrøm, platschef på Banedanmark i ett pressmeddelande.

Fehmarn bält-projektet är Danmarks största infrastrukturprojekt med en total budget på drygt 62 miljarder kronor.