Amtrak-vd vill satsa på medellånga rutter

Foto: Bruce Fingerhood/Wikimedia Commons

Den amerikanska järnvägsoperatören Amtraks vd Richard Anderson vill att bolaget satsar på medellånga rutter för persontrafik, vilket han menar bör stödjas av motsvarande satsningar på godstrafik i samma järnvägskorridorer. Ett exempel på en sådan rutt är, enligt Andersson, Chicago-Saint Louis.

Enligt Amtrak-vd-en sker ett demografiskt skifte i USA, där stora tätbefolkade regioner blir allt större, exempelvis befolkningscentret längs kusten i Kalifornien eller regionen Dallas-Houston-San Antonio i Texas.

– Dessa tätbefolkade megakorridorer kommer bara att bli alltmer tätbefolkade. Det bästa och billigaste sättet att tjäna dem är att använda befintliga linjer, som inte kräver en stor miljögodkännandeprocess, sa Richard Anderson på en järnvägskonferens i Kalifornien nyligen.

Han menar att dessa korridorer bör utvecklas tillsammans med investeringar i godstrafik.