Franska staten tar över SNCF:s skuld

Foto: Florian Pépellin/Wikimedia Commons

Franska staten kommer successivt ta över huvuddelen av den skuldtyngda järnvägsoperatören SNCF:s skulder, närmare bestämt 35 miljarder. Den totala skulden uppgår till 47 miljarder euro.

SNCF är visserligen ett statligt bolag, men statens övertagande av skuldberget är villkorat omfattande reformer av SNCF. Bland annat kan järnvägsarbetarnas privilegierade anställningar upphöra. Liksom en privatisering av bolaget.

Frankrikes premiärminister Edouard Philippe mötte förra veckan järnvägsarbetarnas fackförening för att diskutera reformarbetet.