143 kilometer järnväg till ny australisk gruva

Foto: Fortescue

Det australiska gruvbolaget Fortescue har gett klartecken till en ny järnmalmsgruva, Eliwana i västra Australien, och vill samtidigt bygga 143 kilometer ny järnväg för att koppla samman den nya gruvan med dess befintliga 620 kilometer långa järnvägsnät. Kostnaden för projektet uppskattas till 1,7 miljarder australiska dollar.

Fortescue hävdar att den nya järnvägen säkerställer så att bolaget kan producera mellan 30 och 50 miljoner ton järnmalm om året från Eliwana-gruvan. Enligt bolaget kommer projektet skapa 1900 jobb under byggfasen och 500 permanenta jobb när Eliwana-gruvan är i full drift.

Fortescue är Australiens största järnmalmsproducent.