Miljöpartiet: ”Det är dags att ta ansvar för trängseln på röda linjen”

Trängsel på röda linjen i Stockholms tunnelbana. Foto: Christer Wiik

SL beställde ett nytt signalsystem som redan 2013 skulle göra det möjligt att köra fler tåg på röda linjen. Fem år senare är det enda resultatet av projektet en havererad upphandling. Ändå dröjde det till 2017 innan några åtgärder vidtogs. Det visar en tidigare okänd rapport från PWC som Miljöpartiet tagit del av.

-Moderaterna visste om problemen med upphandlingen redan 2014, men valde att inte göra någonting. Det här drabbar nu 10 000-tals resenärer varje dag, säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare i Stockholms läns landsting.

Det är trångt på röda linjen och trängre kommer det bli när staden växer. Situationen kunde varit betydligt bättre om det sedan länge utlovade nya signalsystemet funnits på plats. Det gör det inte. Istället har upphandlingen avbrutits och nya uppgifter visar att moderaterna sedan 2014 känt till att upphandlingen hållit på att haverera. Miljöpartiet lägger på trafiknämnden idag en skrivelse där de kräver svar på varför inga åtgärder vidtogs redan 2014.

-Det här är kollektivtrafikens svar på Nya Karolinska. Istället för ett nytt signalsystem har vi fått ett hävt avtal och många förlorade år. Vi kräver nu svar på varför moderaterna inte agerade när de kände till problemet, säger Tomas Eriksson (MP)  gruppledare i Stockholms läns landsting.

Beslutet att byta ut signalsystemet på röda linjen fattades 2009 då man såg att det gamla snart gjort sitt. Det nya skulle finnas på plats 2013. Det nya signalsystemet skulle öka kapaciteten på röda linjen med 25 procent och även göra det möjligt med självkörande tåg vilket kan öka turtätheten radikalt.

-Efter fem förlorade år för resenärerna så hotar nu en trafikinfarkt på röda linjen. Det här tack vare att moderaterna valde att inte agera. Nu vill vi snabbt se en ny upphandling och en politisk ledning som tar ansvar för den. Det förväntar sig de 10 000-tals resenärer som varje dag trängs på röda linjen, säger Tomas Eriksson gruppledare för MP i Stockholms läns landsting.

Det var den tidigare VD:n för SL, Anders Lindström som 2014 beställde en granskning av signalsystemsupphandlingarna för bland annat röda linjen. Rapporten visade på stora brister i Ansaldos leverans men även i Trafikförvaltningens möjlighet att driva projektet. Rapporten pekade på att åtgärder behövde vidtas för att få ordning på projektet. 2017 beställdes en ny rapport som visade på bristerna i leverans från leverantören och att problemen med Trafikförvaltningens styrning kvarstod. Dessutom riskerade projektet bli 2 miljarder dyrare. Rapporten visar även att inga åtgärder heller hade vidtagits från 2014.

-Att inga åtgärder vidtogs är ett ansvar som faller tungt på Moderaterna som varit ansvariga för hela den här misslyckade upphandlingen. Nu har vi gått miste om flera 100 miljoner i förjäveskostnader och inte fått ett jota tillbaka, säger Tomas Eriksson gruppledare för MP i Stockholms läns landsting

Miljöpartiet är kritiskt till att informationen om den rapporten från 2017 inte presenterades för trafiknämndens ledamöter inför beslutet att häva avtalet med leverantören. Vi förväntar oss full transparens av alliansen gentemot oppositionen och allmänheten kring hanteringen av projektet för ett nytt signalsystem på röda linjen. Det är dags att ta ansvar för trängseln på röda linjen.