Bangården i Mariestad blir tillgänglighetsanpassad

Foto: Pixabay

Ny perrong, nya växlar och miljöåtgärder

Plattformen vid Mariestads station är under ombyggnad. Anledningen är att den ska bli bättre anpassad för funktionshindrade. Det rapporterar Mariestads-Tidningen.

– Plattformen kommer att bli högre, bredare och längre, säger projektledare Marcus Kilmo på Trafikverket.

I och med ombyggnationen blir perrongen också betydligt längre. Uppemot 170 meter jämfört med dagens 80 meter.

– Förlängningen ger möjlighet för tåg med fler vagnar att trafikera stationen. Men om det blir verklighet är omöjligt att avgöra redan nu, säger projektledare Marcus Kilmo till tidningen.

Trafikverket började projekteringen redan 2014 och kom fram till att ytterligare åtgärder behöver göras på bangården.