Gruvbolagen ska tvingas ta tåget

Zambia, som är Afrikas näst största kopparproducent, kommer att börja tillämpa en lag som ska tvinga gruvbolag att transportera minst 30 procent av sin last med tåg. Beslutet syftar till att stärka landets järnvägssektor, som i dag har en marknadsandel på 5 procent av landets transporter.

Flera gruvbolag är bekymrade över beslutet då järnvägen i Zambia är i dåligt skick och saknar kapacitet. Järnvägen är inte heller säker, framhåller de.

– Även om vi medger att samråd ägt rum mellan gruvorna och transport- och kommunikationsministeriet har gruvbranschens ställning ignorerats, säger Talent Ng'andwe, vice vd vid Chamber of Mines till Zambia Daily Mail.