SNC-Lavalin- Sveriges ledande teknikkonsulter för den spårburna transportsektorn

Annons
SNC Lavalin är ett teknikkonsultbolag som bistår kunder i den spårburna transportsektorn med alltifrån upphandling till effektiv förvaltning av järnvägstillgångar. SNC Lavalin är ett av Sveriges mest välmeriterade teknikkonsultbolag med lång erfarenhet av spårburen trafik, i Sverige och på den internationella marknaden.

– Vår konsultverksamhet och portfölj är indelad i fyra huvudområden. Asset Management, vilket innebär att vi hjälper våra kunder att bevara värdet på sina tåg och andra tillgångar. Ett annat är Digitalisering, vilket bland annat innefattar analystjänster. Vidare erbjuder vi även upphandlingstjänster som hjälper våra kunder att upphandla tåg på ett effektivt sätt. Vårt fjärde affärsområde är Transformation, vi hjälper våra kunder att realisera sina strategier och mål, säger Anders Orup, Sälj & Marknadsdirektör på SNC Lavalin Sverige.

Kombinerar erfarenheter
SNC Lavalins målsättning är att hjälpa kunderna nå framgång och att förbättra effektiviteten, tillförlitligheten och säkerheten i deras järnvägstillgångar och i förvaltningen av tillgångarna. Expertisen täcker hela spektrumet inom spårfordon.
– Branschen befinner sig mitt i en digitaliseringsfas, både ur ett resenärsperspektiv, men också utifrån ett fordons- och infrastrukturperspektiv. Vi kombinerar vår långa erfarenhet av fordon och hur de bör förvaltas med olika stödjande system och IT lösningar kopplat till bland annat tågunderhåll. Vi samarbetar med ett antal kunder på detta område och för diskussioner med fler. Vi ser att marknaden med hjälp av våra analystjänster kan planera och styra sina underhållsåtgärder på ett mer effektivt sätt, säger Anders Orup.

Arbetar i globala team
SNC Lavalin ingår i en global teknikkonsultkoncern med 35 000 anställda, varav drygt 1000 personer arbetar med lösningar inom Rail & Transit. I Sverige har SNC Lavalin ett team med ca 200 konsulter med en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta gentemot olika aktörer på den svenska tågmarknaden. Vi arbetar ofta i globala team för att utnyttja och återanvända vår samlade kunskap och för att föra in nya innovativa lösningar på våra svenska kunders utmaningar säger Anders Orup

Fakta:
SNC-Lavalin Rail & Transit Sverige bildades vid privatiseringen av den svenska järnvägen. Vår meritlista är både lång och bred och omfattar ett brett spektrum av järnvägssystem och tjänster. Med sju svenska kontor och vårt internationella nätverk tar vi oss an allt från små insatser med lokal anknytning till stora internationella uppdrag. Tillsammans har våra konsulter en oöverträffad erfarenhet och kunskaper som gör att vi kan erbjuda komplett teknisk och strategisk support för alla typer av frågor relaterade till järnväg.

http://www.snclavalin-railandtransit.com