Ny app kan möjliggöra gränslös kollektivtrafik i Sydsverige

Foto: Hallandstrafiken

Andreas Almquist, vd för Hallandstrafiken blickar fram mot ett enklare resande över länsgränserna. Med en och samma mobilapp. ”Vi jobbar i första hand tillsammans med trafikbolagen i Kronoberg, Jönköping och Kalmar för att få fram en gemensam mobilapp för resande i södra Sverige. Men vi sneglar förstås även på Västtrafik och Skånetrafiken. Vi delar tanken på ett gränslöst förenklat resande och från nästa sommar, 2019, ska det fungera, säger Almquist.

Problemet är egentligen inte att kunna köpa en länsöverskridande biljett i en ny mobilapp. Utmaningen ligger i tidtabellerna och att kunna söka på olika resor, i flera län.
-Man måste ju kunna söka på en resa från till exempel Halmstad till Borås och då måste en ny mobilapp först kunna söka alla resor, både från Västtrafik och Hallandstrafiken och sedan erbjuda rätt biljett. Den utmaningen har vi inte riktigt löst än, liksom till exempel alla detaljer kring transaktionerna mellan länen, säger Andreas Almquist.