Okidoki och 02Landskap vidare i uppdraget om Varbergs nya Centralstation

Bild: Okidoki.

OkiDoki har i samarbete med 02 Landskap gått vidare i det parallella uppdraget för Varbergs nya station och stationsområde. De har presenterat ett förslag som kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av området.

Jernhusen vill skapa en modern station och mötesplats med resenärernas behov i fokus för att kunna möta ett ökat resande. En välplanerad och attraktiv station gör det enkelt för fler att välja att resa kollektivt.

Arkitektteamet OkiDoki och 02 Landskap har presenterat ett väl genomarbetat förslag som på ett bra sätt visar hur stationen kan bli en attraktiv mötesplats, en funktionell bytespunkt och en byggnad som tar platsen i anspråk.

– Arkitekterna har tagit fasta på att Varbergs nya station ska vara en välkomnande mötesplats för både resenärer och besökare samt en väl fungerande bytespunkt mitt i stadens centrum. Förslagen visar på en hög kvalitet vad gäller arkitektur, gestaltning och inte minst stort fokus på resenärernas behov, säger Hans Waldén, affärsutvecklare Jernhusen.

Stationsområdet är också en viktig länk mellan stadskärnan och den nya stadsdelen Västerport.

– OkiDoki och 02 Landskap har i sitt förslag visat hur stationsområdet kan integreras i den befintliga staden, med god förståelse för det växande Varberg. De har också tagit hänsyn till stationens unika läge med närheten till havet, säger Karin Sjödin landskapsarkitekt, Varbergs kommun.

Nästa steg är att ta fram en programhandling för stationsområdet och stationsbyggnaden. Den planeras vara klar under våren 2018. Stationen beräknas vara klar 2024 och hela området 2025.

Jernhusen bjöd in två arkitektteam, Abako och OkiDoki, till ett parallellt uppdrag om hur den nya stationen och stationsområdet i Varberg kan utvecklas. Förslagen har utvärderats av representanter från Jernhusen, Varbergs kommun, Hallandstrafiken och Trafikverket.