Trafikverket bjuder in till leverantörsträff för Hamnbanan i Göteborg

Hamnbanan, Göteborg. Foto: Göteborgs Hamn

Hamnbanan, järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige, är idag enkelspårig och för att klara det ökade kapacitetsbehovet behöver banan byggas ut till dubbelspår. Trafikverket vill nu föra dialog med potentiella leverantörer om kommande upphandling av  entreprenaden Eriksberg–Pölsebo.

Delsträckan Eriksberg–Pölsebo på Hamnbanan i Göteborg innefattar utbyggnad till dubbelspår på en sträcka av cirka 1900 meter, genom delvis tät stadsbebyggelse, varav cirka 1100 meter går i berg- eller betongtunnel.

Den aktuella upphandlingen kommer omfatta en totalentreprenad där alla arbeten avseende anläggning, BEST, mark och masshantering inkluderas.
Trafikverket kommer att träffa varje leverantör separat för att ta del av leverantörernas erfarenheter och synpunkter gällande upphandling och avtal. Frågeställningarna kommer exempelvis att innefatta lämpliga räkningstider, vitesstorlekar, kvalificeringskrav och tilldelningskriterier.
Detta gör att Trafikverket i huvudsak vill träffa personer från företagens anbudsorganisation.
Datum för dialog är 23 februari, 28 februari samt 1 mars på Trafikverkets kontor, Kruthusgatan 17, Göteborg.
Källa: Trafikverket