Stockholms centralstation miljöcertifieras

Stockholms centralstation. Foto: COWI

Varje dag passerar över 200 000 besökare Stockholms centralstation. Sedan början av året är den 150 år gamla byggnaden inte bara en av de mest välbesökta och trafikerade platserna i Norden, dess utformning och drift har dessutom bedömts och certifierats enligt det internationella systemet BREEAM In-Use.

Certifieringen är ett verktyg som används för att förbättra byggnadens hållbarhetsprestanda och sänka driftkostnaderna. Systemet är uppdelat i tre delar, den första bedömer byggnadens miljöprestanda, den andra delen utvärderar arbetet med drift och underhåll och del tre är ett verktyg för att mäta verksamhetens hållbarhetsarbete.

I projektet med Stockholms Centralstation har de två första delarna bedömts.
Totalt finns nio olika områden, bl.a. ledning och styrning, energi, material samt hälsa och välbefinnande, som utvärderas genom att projektet besvarar ett antal frågor och sedan styrker sina svar med underlag som kan bestå av dokumentation från policys och rutiner använda i driften, ritningar över byggnadens utformning eller foton från platsbesök. Svaren och underlaget utgör ansökan om certifiering.

COWIs roll i projektet har varit som BREEAM In-Use Assessor. Uppdraget omfattar att verifiera byggnadens hållbarhetsprestanda genom projektets ansökan.
- Det har varit ett spännande och lärorikt projekt med en engagerad beställare. BREEAM In-Use har fungerat som ett strukturerat hjälpmedel för att utvärdera hållbarhetsparametrar och vi ser fram emot att arbeta vidare med systemet i framtida projekt, säger Johanna Millander, BREEAM In-Use Assessor på COWI.

En certifiering kan uppnå olika nivåer och Jernhusens byggnad Stockholms Centralstation har certifierats på nivå Very Good.
- Vi valde att testa BREEAM In-Use då vi tror att det är ett system som passar bra för den specifika typ av byggnad en centralstation är, men också för att vi både får ett kvitto på miljöprestandan på byggnaden samtidigt som vi kan se hur vi som förvaltande organisation kan förbättra oss i det kontinuerliga arbetet och i relationen till våra hyresgäster, säger Saga Jernberg, Hållbarhetsstrateg hos Jernhusen.