MP-politiker: ”Skip stop - ett fiasko”

Malin Karlsson (MP) trafikpolitisk talesperson. Foto: Fredrik Hjerling

I samband med att den nya tidtabellen började gälla i december infördes också skip-stop i pendeltågstrafiken. Tanken var kanske god, men de stora bristerna i förberedelser och genomförande resulterade i en halvering av avgångar för vissa resenärer i rusningstrafik. ”Det blev dyrt och dåligt” säger Malin Karlsson (MP) trafikpolitisk talesperson, Stockholms läns landsting

”Efter drygt en månad drar Alliansen i nödbromsen på skip-stop. Trots flera års planering blev resultatet färre tåg och en usel tidtabell för många”, skriver Miljöpartiet i ett pressmeddelande.
- Jag förstår att de blev upprörda. Färre tåg och en usel tidtabell har lämnat resenärerna väntandes på perrongerna, säger Malin Karlsson (MP).

Miljöpartiet anser att snabbtågen är ett positivt inslag utifrån ett framtids- och helhetsperspektiv. Däremot har vi varit tydliga med att det inte är acceptabelt att stationer får färre avgångar än tidigare. Snabbtågen ska öka kapaciteten och inte trängseln.

Men redan när förslaget på tidtabell gick ut på remiss till kommunerna förra våren protesterade kommunerna mot att de tidigare fått en missvisande information. Protesterna från resenärerna lät heller inte vänta på sig när skip-stop genomfördes.

- Och nu blåser Alliansen av det hela. Det blev dåligt för resenärerna och dyrt för skattebetalarna. Miljöpartiet vill att hela satsningen på skip-stop granskas och utvärderas av trafikförvaltningen så att vi inte gör om samma misstag, säger Malin Karlsson.