Oro för ny våg av kopparstölder

Adam Ihse/TT: Här stöldskyddas kopparledningen på en järnväg i Göteborg med osynlig dna-märkt färg, ett sätt att hålla tjuvarna borta. Arkivbild.

Under de senaste åren har antalet kopparstölder minskat. Anledningen är ett förebyggande arbete med osynlig dna-märkt färg, eller att metallen ersätts av mindre stöldbegärligt material. Andra insatser har varit utsättning av staket, kameror och rörelsedetektorer som gör att fler tjuvar håller sig borta.

Men när kopparpriset nu har stigit med 32 procent under det gånga året finns en oro att stölderna ska öka igen.

Kopparpriset ökar

På Svenska kyrkan har man haft stora problem genom åren med tjuvar som stjäl bland annat skulpturer, stuprör, men framför allt tak som är gjorda av koppar.

Även om det inte är lika många stölder som när det var som värst under 2010–2012, så finns en rädsla att stölderna ökar nu när priset går upp, säger Patrik Olsson, vd på Kyrkans försäkring AB.

Exakt hur många stölder det rör sig om i år kan han inte svara på, men när det var som värst var det runt 70 stölder per år. Även Trafikverket har haft stora stöldproblem och räds nu en ny stöldvåg.

Vi ser en fara i att problemet ska öka igen, även om vi haft en minskad tendens av stölder de senaste två–tre åren, säger Tomas Andersson, specialist på elkraft vid Trafikverket.

Fortsatta åtgärder

Hittills under 2017 har Trafikverket fått in 128 anmälningar om kopparstölder, vilket går att jämföra med över 300 per år 2012–2013, då flest stölder skedde längs den svenska järnvägen.

Stölderna har orsakat skador och förseningar för mångmiljonbelopp genom åren, både när det gäller återställning av järnvägen och samhällskostnader för förseningar i person- och godstrafik.

Så vi kommer att fortsätta med förebyggande insatser och ökar tillträdesskydden runt om i landet. Förhoppningsvis bidrar det till att problemet fortsätter att minska, säger Andersson.