Infraservice Group och BDX utökar samarbetet  

Foto: Infraservice Group

Ett treårigt ramavtal som stärker båda parter har tecknats mellan Infraservice Group och BDX Företagen. Företagen skapar förutsättningar för ett gemensamt och ett mer utvecklat samarbete inom segmentet drift- och underhåll samt järnvägsentreprenader.

Avtalet omfattar spår- och växelriktning, ballastplogning samt makadamkomplettering med makadamtåg. BDX Företagen säkerställer maskinbehovet och får en ny miljövänlig maskin och Infraservice säkerställer ett långt uppdrag.
– BDX Företagen ser detta avtal som en start för ett långt och gott samarbete som faller in i hur BDX arbetar - tillsammans, hållbart, långsiktigt. Vi har uppfattat Infraservice likartat vilket innebär att bådas värderingar hänger ihop, säger Robert Eriksson, divisionschef Entreprenad BDX.

Företagen har arbetat tillsammans tidigare och det var då man upptäckte att man såg saker som skulle komplettera varandra på ett ypperligt sätt. Med liknande värderingar, drivkrafter och affärstänk ser man flera synergieffekter framöver, för båda företagens utveckling.
– Det känns stimulerande att tillsammans med BDX kunna utveckla samarbetet inom ramavtalet och ömsesidigt även kunna hitta samverkan för bättre maskinnyttjande i våra övriga respektive affärer, säger Jonas Lycksell, affärsområdeschef Maskin, Infraservice Group.