Harju Elekter Group växer med nya förvärv

AS Harju Elekter har 2018-01-08 blivit ny ägare i Sebab AB ochGrytek AB. Med den nya bolagsgruppens gemensamma resurser, kunnande och synergier, skapas stora förutsättningar för ökademarknadsandelar i Sverige, Skandinavien och Baltikum.

Energi i dess olika former kommer att bli än viktigare framöver och branschen är expansiv med många affärsmöjligheter. Målsättningen är med befintliga-nya affärer och bolagsförvärv att omsätta cirka 200-300 MSEK inom 2-3 år i Sverige.

Sebabs och Gryteks tidigare ägare, Thomas Andersson fortsätter i rollen som VD och får en viktig roll att driva expansionen framåt. Thomas Andersson tycker det skall bli spännande att få större resurser och möjligheter att expandera marknadssidan kring den nya bolagsgruppen.

AS Harju Elekters VD Andres Allimäe har under en längre tid tittat på olika samarbetspartners inom energisidan i Sverige. Andres Allimäe är mycket positiv till de nya affärsmöjligheter som öppnar sig med uppköpet av Sebab och Grytek.

AS Harje Elekter Group har varit en etablerad leverantör till Sverige sedan 2010. Harju Elekter Group’s bolag i Estland, Finland och Litauen har mer än 600 specialister, och gruppens 9 månaders omsättning 2017 var 74 MEUR (742.1 MSEK). Harju Elekter’s aktier är noterade på Nasdaq Tallinn.