Nyköpings kommun riktar kritik mot Trafikverket

Nyköping C. Foto: Christer Wiik

Trafikverkets förslag är sämre för Nyköpingsborna, sämre för miljön och sämre för hela Mälardalen. Det menar Nyköpings kommun i sitt remissvar på Trafikverkets förslag om stationsläge på bibanan vid Stockholm Skavsta flygplats.

- Med Trafikverkets förslag förlängs restider till Stockholm Skavsta flygplats och även söderut från Nyköping till Norrköping och Linköping, skriver Nyköpings kommun i remissvaret. Vi anser att det är en stor risk att tågtrafik till Nyköping minskar när storregionala tåg riskerar att välja bort att passera Skavsta och Nyköping på grund av det stora tidstillägget på resan mot Stockholm.

Nyköpings kommun menar att ett stationsläge på huvudbanan är viktigt för utvecklingen av Stockholm Skavsta flygplats.
- Nyköpings kommun ser att vi har en roll att komplettera Arlanda och på så sätt också främja regionens och landets utveckling, säger kommunalrådet Urban Granström (S). Tätare och snabbare tågtrafik är det viktigaste samtidigt som Skavstaområdet utvecklas med fler arbetstillfällen. Därför fortsätter vi att förorda det förslag som vi tidigare varit överens med Trafikverket om.

Nyköpings kommun menar att Trafikverkets utredning inte räknar med hur tåg, flyg och andra transportmedel kan samverka eller tar hänsyn till hur utvecklingen i regionen ser ut. Att Skavsta kompletterar Arlanda och bidrar till förbättrad internationell tillgänglighet i Stockholm - Mälardalen har Trafikverket helt bortsett ifrån.

I remissvaret pekar Nyköpings kommun på att Trafikverket och kommunen utgår ifrån helt olika siffror för resandet framöver. Nyköpings målsättning är att skapa effektiva resor för flygplatsens cirka 6 miljoner årsresenärer medan Trafikverkets förslag till trafikering riskerar att ge en sämre turtäthet för orterna utmed Ostlänken. Istället fokuserar Trafikverket på trafikeringen Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg.

Trafikverkets förslag till ny bibana skapar även en stor barriär som spärrar av flygplatsen och hindrar utvecklingen av det planerade verksamhetsområdet vid Skavsta. Detta hämmar i sin tur utvecklingen i hela regionen.

- Trafikverkets alternativ minskar inte bara Nyköpings kommuns nyttor med Ostlänken utan är även miljömässigt sämre eftersom tidsvinsten med att ta tåget jämfört med bilen inte blir så tydlig, skriver kommunen.

När Trafikverket bearbetat synpunkterna från remissinstanserna kommer Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon runt årsskiftet att lämna förslaget vidare till regeringen som sedan tar ställning till förslaget.