Tåg, klimat och politik i fokus under Järnvägsdagen

Christer Fritzson vd SJ AB. Foto: Swedtrain

Den 4:e december är det för femte året i rad som den årliga Järnvägsdagen arrangeras på Waterfront Congress i Stockholm. Årets tema är järnvägens roll för att minska transporternas miljöpåverkan, även om mycket fokus också läggs på teknikutveckling, höghastighetståg och ansvariga politikers ställningstaganden inför valet.

På scen under dagen märks bland andra Infrastrukturminister Tomas Eneroth, arrangörernas ordförande Björn Asplund , Swedtrain och Crister Fritzson, Tågoperatörerna, samt Elisabeth Werner, DG Move Director Land Transportation.

Järnvägsdagen är en årligen återkommande branschdag som samlar operatörer, tågtillverkare, leverantörer, forskare, konsulter, myndigheter och politiker verksamma inom järnvägsindustrin. Arrangörer är Tågoperatörerna och Swedtrain.

Järnvägen har stor betydelse för Sveriges framtida tillväxt, utveckling och konkurrenskraft. Stora satsningar görs nu för att skapa ett än mer robust system med ökad kapacitet. Trafikverkets förslag till den Nationella planen är den största satsningen på järnvägsinfrastruktur någonsin. Samtidigt saknas förslag om att investera i en ny stambana för höghastighetståg i 320 km/h mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

" Branschen välkomnar såklart de satsningar som görs för att rusta upp dagens järnväg. Men Sverige måste investera i en ny stambana för höghastighetståg upp till 320 km/h nu. Om vi väljer att inte bygga en höghastighetsbana kommer vi fortsätta dras med dagens kapacitetsproblem samtidigt som vi minskar möjligheten för överflyttning från flygtransporter till klimatvänliga tåg eller ökad godstrafik på stambanorna" säger Crister Fritzson , ordförande Tågoperatörerna och VD för SJ.

Swedtrain och Tågoperatörerna anser att höghastighetsbanan måste byggas i sin helhet, att investeringen är nödvändig för att nå riksdagens uppsatta transport- och klimatpolitiska mål, och att investeringen borde finansieras utanför den årliga infrastrukturbudgeten och finansieras med lån med en avbetalningsplan på mellan 50–100 år.

" Runt om i världen har man kört höghastighetståg i över 30 år. Det är medvetna investeringar som gjorts för att främja klimatsmarta transporter och för att skapa större arbetsmarknadsregioner och fler arbetstillfällen. Det ska bli intressant att lyssna på hur politikerna ser på behovet av en höghastighetsbana mellan våra största städer och hur den ska finansieras på bästa sätt. En snabb utbyggnad är ett måste för att få full effekt av investeringarna och skapa maximal samhällsnytta ", säger Björn Asplund, ordförande Swedtrain och VD Alstom Sverige.