Två arkitektteam ger förslag på Varbergs nya station

Stationsbyggnad Varberg exempel 1. Bild: Okidoki Arkitekter.
Södra torget med logo. Bild: Abako Arkitekter.

Jernhusen har i samverkan med Varbergs kommun, Region Halland och Trafikverket bjudit in arkitektteamen Abako Arkitekter och OkiDoki Arkitekter till parallellt uppdrag om den nya stationen och stationsområdet i Varberg. 

–  Vi vill skapa en station och ett stationsområde som är tryggt och välkomnande och som gör det lättare att resa och byta mellan olika färdsätt, säger Hans Waldén, affärsutvecklare på Jernhusen. Arkitekterna har tagit sig an uppdraget att utforma en arkitektoniskt spännande miljö med stort fokus på att underlätta för resenärer.

Stationsområdet är en del av projekt Varbergstunneln och bildar en viktig länk mellan stadskärnan och den nya stadsdelen Västerport.

–   Vi är mycket nöjda med det sätt på vilket arkitekterna har tillmötesgått de förutsättningar och krav vi har ställt. Förslagen visar på spännande möjligheter och idéer. Vi ser nu fram mot att fördjupa oss i materialet för att utveckla denna viktiga plats för den växande staden, säger Karin Sjödin, landskapsarkitekt, Varbergs kommun.

De två förslagen kommer bearbetas och bedömas av representanter från Jernhusen, Varbergs kommun, Hallandstrafiken och Trafikverket. Slutbedömningen ligger till grund för den kommande programhandlingen. Programhandlingen ger en gemensam målbild för projektet och övergripande förutsättningar för den nya stationsbyggnaden och stationsområdet i den fortsatta planeringen.

Jernhusen ställer ut förslagen i stationsbyggnaden under vecka 51 och 52 för allmänheten.