Malmbanans dubbelspår dröjer

Karta över Malmbanan och dess anslutande banor Ofotbanan respektive Stambanan genom övre Norrland. Karta: Wikipedia/CIA World Factbook (modifications by User:TeVe)

Nyligen arrangerade Norrbottens Handelskammares logistikråd ”Logistikdag Norr” på Kulturens Hus i Luleå. Evenemanget hade fokus på Sveriges transportinfrastruktur och den Nationella Planen, med särskilt fokus på norra Sverige. Årets huvudtalare var infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon samt tidigare infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd.

En av de järnvägssträckor som ventilerades under arrangemanget var Malmbanan. Kapaciteten på Malmbanan (Kiruna–Riksgränsen) och Ofotenbanan (Riksgränsen–Narvik) är i dag högt utnyttjad, och behöver förstärkas. Trafikverket har satt upp planer för dubbelspår mellan Kiruna och Riksgränsen, med en första etapp på fem mil mellan Peuravaara - Bergfors och Kopparåsen - Vassijaure. Men under ”Logistikdag Norr” kunde Lena Erixon inte ge några garantier om dubbelspår på den aktuella banan på ett bra tag, detta eftersom dubbelspår på Malmbanan, inte finns med i den nationella transportplanen 2018–2029.
- Vi har sagt att vi fortsätter med att trimma och öka bärigheten av Malmbanan. Så småningom så kommer det att behövas ytterligare kapacitet. Men i de ramar vi haft har vi inte sett möjligheten att lägga in dubbelspår i det här förslaget, säger Lena Erixon till tidningen Boden Extra / Norrbottens Affärer.