Alla stationer anpassade för synskadade i Nederländerna

Stationen i Utrecht. Foto: Smiley Toerist/Wikimedia Commons

I Nederländerna har alla järnvägsstationer i drift, totalt 400, utrustats med hjälpmedel så att synskadade ska kunna klara att förflytta sig utan ledsagning. Nederländerna blir därmed det första landet i världen där hela järnvägsnätet anpassas för synskadade.

Projektet har kostat 30 miljoner euro och tagit tre år att genomföra. Stationerna i de fyra största städerna - Amsterdam, La Haye, Rotterdam och Utrecht – har försetts med detaljerade kartor i punktskrift.

Ett annat hjälpmedel för synskadade är Microsofts nylanserade app Seeing AI som använder den smarta mobilens inbyggda kamera för att beskriva den närmaste omgivningen med röstmeddelanden.  

Källa: Les Echos