Eksjö kommun vill se bättre järnvägsförbindelser

Centrala Eksjö. Foto: Christer Wiik

 ”Vi vill utveckla järnvägen i stället för att avveckla den. Vi är flera kommuner som drar åt samma håll” Det säger Per Sixtensson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Eksjö kommun till Smålands-Tidningen. Detta i samband med att kommunen gav sin kommentar angående den regionala transportplanen för Jönköpings län för 2018-2029.  Här lyfter kommunföreträdare bland annat fram hur viktig järnvägen är för infrastrukturen på Höglandet

Enligt Smålands-Tidningen så har kommunerna Eksjö, Nässjö och Vetlanda tagit fram en gemensam rapport som de kallar för "Höglandsspår för framtiden". Mikael Klaesson, samhällsbyggnadschef på Eksjö kommun, understryker att restiderna med tåg behöver förkortas - för Eksjös del handlar det om förkortade restider mot Nässjö och framförallt Jönköping.
-  I dagsläget har vi ganska långa restider, det tar runt 58-67 minuter enligt tidtabellen, direkttåg. Med kombinationen tåg och buss eller bara buss tar det runt 65-94 minuter. Med bilen, om du håller hastigheten, tar det drygt 55 minuter, säger Mikael Klaesson.