Nytt spår lagt på sträckan Boden-Bastuträsk 

Momenten är många i ett spårbyte och planeringen av vad var och en ska göra är mycket noggrann. Foto: Erik Holmstedt

Nu ligger det ett nytt spår på järnvägen längs hela sträckan mellan Boden och Bastuträsk. Det slitna spåret har bytts ut till ett nytt som kommer att vara stabilt i många år framöver. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Efter tre år med nattarbeten är nu spåret längs järnvägen Boden- Bastuträsk som nytt. Totalt är det cirka 173 kilometer järnväg som omfattas och spårbytet är 160 km. Eftersom spåret var slitet påbörjades byte av spåret år 2014 längs sträckan. Idag tre år senare är spåret som nytt och kommer att vara stabilt och pålitligt i många år framöver.
– Nu kommer det att dröja 40 år innan nästa spårbyte, säger Per Lindmark, projektledare på Trafikverket.

Spårbytet utfördes med spårbyteståg, som tillåter en hög kapacitet med minsta möjliga inverkan på tågtrafiken. Spårbytena genomfördes på natten och varje natt fick cirka en kilometer järnväg ett nytt spår.
– Trots ett omfattande projekt har allt gått bra och snabbt. Vi har haft stort fokus på säkerheten vid arbetet. Riskerna är många på en så extrem arbetsplats, nattarbete veckor i sträck med tunga spårbundna maskiner. Vår riskhantering tillsammans med entreprenören har varit framgångsrikt när det gäller att skapa en säker arbetsmiljö, säger en nöjd Per Lindmark, projektledare på Trafikverket.
Källa: Trafikverket

Fakta
Spårbyte Boden-Bastuträsk

* Byggstart 2014, klart 2017
* Allt spårbyte skedde nattetid under 10 veckor i rad respektive år där 7 veckor användes till byte och
   resterande 3 veckor till efterarbeten
* Ca 1000 meter spår byttes per natt
* Ca 270 000 stycken slipers har använts
* 320 000 m räl har placerats till en vikt av 19 200 ton
* 120 000 m³ makadam har körts ut till spårbytet
Källa: Trafikverket