Salems kommun: ”En framtida regional järnväg bör dras i anslutning till Grödingebanan”

Lennart Kalderén (M) kommunstyrelsens ordförande i Salem. Foto: Salems kommun

Kommunstyrelsen i Salem, sydväst om Stockholm, har beslutat att inte delta i den utredning kring en eventuell regionalbana genom kommunen som Södertälje kommun vill genomföra. ”Vi säger nej till att dra en järnväg genom delar av vår finaste natur söder om järnvägen. Kommunen ska därför heller inte delta i utredningen av ett sådant projekt. En framtida regional järnväg bör dras i anslutning till Grödingebanan”, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande.

I augusti 2017 föreslog Södertälje kommun att en utredning av spårdragningsalternativ genomförs med berörda kommuner i samarbete med Sweco. Utredningen bekostas av Södertälje kommun. Syftet med utredningen är att få höra berörd kommuns åsikter kring de olika spårdragningsalternativen, att gemensamt kartlägga för- och nackdelar. Föreslagen sträckning går längs E4/E20 och in mot Tumba i en tunnel strax söder om gravfälten vid Norra Söderby.
Men nu har alltså en oenig kommunstyrelsen, där socialdemokraterna var för ett deltagande, tagit beslut om att inte delta.
Källa: Salems kommun