Branschen påminner om Järnvägsdagen 2017

Järnvägsdagen 2017 hålls den 4 december på Stockholm Waterfront Congress Center. Foto: Christer Wiik

Swedtrain & Branschföreningen Tågoperatörerna bjuder för femte året i rad in den svenska tågbranschen för att inspirera, diskutera och konkretisera branschens och järnvägens framtida möjligheter. Järnvägsdagen 2017 hålls den 4 december på Stockholm Waterfront Congress Center.

Årets tema är “Hur bidrar järnvägen till 2030-agendan?”. Det kommer bjudas på flera intressanta föredrag och dagen avslutas med ett trevligt mingel där man kan träffa branschkollegor, forskare och representanter från näringslivet, politiken och myndigheter.
Källa: Swedtrain