Norrköping gläds åt Kardonbanan

Foto: Norrköpings kommun

Efter Trafikverkets besked om tilldelning för projekt Ostlänkens första entreprenad, Kardonbanan, gläds Norrköpingspolitikerna. ”Nu går vi in i nästa fas, vilket är mycket positivt. Det är glädjande att se att det går enligt planen och att de ekonomiska ramarna hålls” säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

– I och med att upphandlingen av mark- och anläggningsentreprenaden för Kardonbanan nu är klar, har första steget tagits i förverkligandet av Ostlänken, säger Lars Stjernkvist.
Mark- och anläggningsentreprenaden för byggnation av Kardonbanan har tilldelats det spanska företaget Rover Alcisa. Upphandlingen för mark- och anläggningsentreprenaden har genomförts av Trafikverket och Norrköpings kommun som ett gemensamt projekt. Innan kontraktet skrivs infaller tio dagars avtalsspärr samt en säkerhetsprövning av den tilldelade entreprenören, vilket kan ta några veckor. Planerad byggstart är under senhösten 2017.
Källa: Norrköpings kommun