Leverantörsdag för spårtrafikens utbyggnad i Stockholm

Stockholms framtida tunnelbanekarta. Den planerade utbyggnaden av Stockholms tunnelbana är indelad i sex projekt: Tunnelbanan till Nacka, Södermalm, Söderort, Barkarby, Arenastaden samt Högdalsdepån. Karta: SLL

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Länet blir runt 35 000 fler invånare varje år. Då måste kollektivtrafiken byggas ut för att möta framtiden. Nu kommer flera av de största projekten, däribland hela tunnelbaneutbyggnaden, att presenteras på en leverantörsdag för bygg- och anläggningsföretag den 26 oktober. Det meddelar Stockholms läns landsting, SLL.

Stockholms läns landsting planerar utbyggnader inom kollektivtrafiken för många tiotals miljarder kronor under de närmaste åren.
- Vi vill informera branschen om alla de upphandlingar som vi har på gång – och det ganska snart. Vi räknar med att börja skicka ut de första förfrågningsunderlagen efter årsskiftet. Byggstart för de stora arbetena hoppas och tror vi blir om ungefär ett år, säger Mårten Frumerie, förvaltningschef för tunnelbaneutbyggnaden.

Tanken med leverantörsdagen är den ska ge kunskap om vilka utbyggnader av kollektivtrafiken som är på gång i Stockholm. Förutom nya tunnelbanan kommer det att finnas information om tvärbanans utbyggnad till Kista och Roslagsbanans utbyggnad med ny depå och dubbelspårväg. 

Representanter för kvalificeringssystemet TransQ (Achilles) är på plats, liksom representanter från Skatteverket.
Mer information och möjlighet att anmäla sig finns på:
 www.sll.se/supplier/ eller
www.nyatunnelbanan.sll.se
Källa: SLL