Nytändning för godstransporter på järnväg i Tyskland

Foto: Sebastian Terfloth/Wikimedia Commons

Den tyska regeringen vill vitalisera godstransporter på järnväg. En strategi för det ändamålet har nyligen presenterats av landets transportminister.

Godstransporter på järnväg i Tyskland har tappat marknadsandelar de senaste åren.

Den viktigaste åtgärden är finansiell: 350 miljoner euro av statliga medel kommer gå till att minska banavgifterna som ut av transportbolagen under 2018. Pengarna kommer att betalas ut till Deutsche Bahns DB Netz som ska stå för nästan hälften av det belopp som företagen tidigare måste betala.

Sänkta skatter, längre tåg och fler digitaliserade tjänster är några andra åtgärder som föreslås för att öka järnvägens konkurrenskraft.