Göteborgs Stad får 120 miljoner kronor i skadestånd

Foto: Göteborgs stad

Ansaldobreda förlorar i skiljedom

Det totala ekonomiska utfallet av den dom i tvisten med spårvagnstillverkaren Ansaldobreda som skiljenämnden meddelade 31 augusti 2017 är att Göteborgs Stad får cirka 120 miljoner kronor.

I skiljeförfarandet hade Göteborgs Stad krävt cirka 570 miljoner kronor i ersättning från Ansaldobreda. Utfallet för Göteborgs Stad blev cirka 190 miljoner kronor. Det mesta, drygt 140 miljoner, av detta belopp är ersättning för att alltför få vagnar har kunnat gå i trafik ”bristande tillgänglighet och driftsäkerhet”.

Ansaldobreda hade, i sin tur, i skiljeförfarandet krävt cirka 490 miljoner kronor i ersättning för extraarbete, incitament, obetalda fakturor samt skadestånd. Utfallet för Ansaldobreda blev cirka 140 miljoner kronor men i detta belopp ingår krav på cirka 70 miljoner kronor som Göteborgs Stad redan tidigare hade accepterat men ännu inte betalat ut.