SJ gör storbeställning av tågsimulatorer

Bild: VTI

VTI har fått sin hittills största beställning av tågsimulatorer. SJ köper tio mindre simulatorer som ska användas i fortbildning och uppföljning av tågförare. Nyligen levererades den första prototypen. Det meddelar forskningsinstitutet i ett pressutskick.

Detta är bara starten för en utveckling av simulatorträning inom järnvägen, vi kommer att se en markant förändrad bild om bara ett år, enligt Tomas Rosberg, forskningsingenjör på VTI.

– Idag finns några få tågsimulatorer i Sverige, men nästa år kommer de finnas utspridda över hela landet. Vi har även en stor beställning från Green Cargo på gång.

SJ sätter nu ramarna för hur de vill att deras årliga fortbildning och uppföljning av förare ska se ut. Här har man tittat på hur andra järnvägsföretag i olika länder utbildar och simulatortränar, men har också tagit vara på lärdomar från tidigare simulatorprojekt i SJ:s historia. Även erfarenheter från flyget har samlats in. Förarna behöver träna på rutiner i situationer som händer sällan eller aldrig. Ett exempel kan vara att undvika otillåten stoppassage som kan leda till sönderkörda växlar. Andra scenarier kan handla om hinder på spåret eller problem vid vägskyddsanläggningar, exempelvis bommar.

– Det ligger flera år av diskussioner och planering bakom detta, så det känns verkligen roligt att den första simulatorn nu är på plats för utvärdering hos SJ, säger Tomas Rosberg.

Prototypen som levererats ska testas av SJ under några veckor. Sedan blir det jobb med att justera efter önskemål och om det går som planerat rullar produktionen igång efter sommaren. När allt är klart har tio identiska simulatorer levererats till SJ:s utbildningsorganisation i olika delar av landet.

– Vi bygger hårdvaran i vår egen verkstad och mätlaboratoriet är också inblandade i arbetet. Att bygga själva simulatorn tar ett par dagar, medan utvecklingen av de olika scenarierna tar desto längre tid. SJ får en helt egen konfiguration med unika lösningar, säger Tomas Rosberg.

SJ ingår i utvecklingsnätverket TUFFA (Tågsimulatorutvecklingsforum för användare) som består av parter från olika tågorganisationer som har köpt simulatorer från VTI. Gruppen träffas kontinuerligt för att diskutera gemensamma utvecklingsmöjligheter inom tågsimulering och tågsimulatorer.