Ny höghastighetsbana i Danmark

Karta: Bane Danmark

Invigs nästa år

Under perioden 2010-2018 anläggs 60 kilometer elektrifierat dubbelspår mellan Köpenhamn och  Ringsted via Køge. Banan byggs för hastigheter upp till 250 kilometer i timmen för persontåg. Linjen blir Danmarks första höghastighetsbana. Den nuvarande förbindelsen mellan Köpenhamn och Ringsted via Roskilde är en av de mest trafikerade sträckorna i Danmark. Linjen nyttjas av pendlare och av nationell och internationell godstrafik.

Sträckningen Köpenhamn - Ringsted har internationell betydelse. Den ingår i det transeuropeiska järnvägsnätet som en förbindelse mellan Skandinavien och det övriga Europa. Den är likaledes en viktig del av korridoren mellan Helsingfors och Palermo i Italien.

I dag har sträckan nått kapacitetstaket och blivit en flaskhals. Genom att bygga en ny järnväg mellan Köpenhamn och Ringsted via Køge kommer att vara möjligt att få en betydligt bättre tidtabell med fler tåg, kortare restider och färre förseningar. Som Danmarks första höghastighetslinje bidrar sträckningen till att möta framtida transportbehov.