ISS tilldelas biljettkontrollavtalet

Foto: ISS

Uppdragsstart den 1 januari 2018 och avtalets värde cirka 340 miljoner kronor

ISS Facility Services AB har tilldelats uppdraget att bedriva biljettkontrollverksamheten i SL-trafiken under kommande avtalsperiod. Biljettkontrollverksamheten har till uppdrag att kontrollera att resenärerna har giltiga biljetter. I uppdraget ingår också att besvara frågor från resenärer som fått tilläggsavgift, bevakning av utställda tilläggsavgifter, hantering av bestridanden och begäran om omprövning samt att bistå trafikförvaltningen i domstols- och inkassoärenden.

Uppdraget kommer att innefatta dubbelt så många biljettkontroller jämfört med nuvarande uppdrag. En bra leveransmodell och en fördubblad volym av biljettkontroller förväntas bidra till högre betalningsmoral bland resenärerna och därmed minskat intäktsbortfall.