Studenter prisade av Swedtrain

Amanda Lidström och Malin Jakobsson från Uppsala Universitet. Foto: Swedtrain

Swedtrains tävling för bästa examensarbete 2016 vanns av Malin Jakobsson och Amanda Lidström från Uppsala Universitetmed arbetet ”Stationsalternativ för en framtida höghastighetsbana – en simulering av spårlösningar och trafikeringsförslag” Priset delades ut av Staffan Håkanson, ordförande i Swedtrains FoU-kommitté i samband med Swedtrains vårmöte den 17 maj 2016.

Under de senaste decennierna har efterfrågan på trafik på järnväg ökat kraftigt. Detta har medfört omfattande kapacitetsbrister och förseningar. För att frigöra kapacitet på befintliga banor föreslås att bygga en ny höghastighetsbana i Sverige mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg.

Malin Jakobsson och Amanda Lidström från Uppsala Universitet har i sitt examensarbete “Stationsalternativ för en framtida höghastighetsbana” modellerat och analyserat tågens rörelser genom systemet för att studera olika stationslägen ur kapacitets- och tillgänglighetsperspektiv. Även geografiska förutsättningar och undvikande av skyddade natur- och kulturmiljöer har beaktats 
"Examensarbetet är mycket väl utfört vilket gör Malin Jakobsson och Amanda Lidström till värdiga mottagare av Swedtrains pris för bästa examensarbete utfört under 2016", skriver Swedtrain i ett pressmeddelande. 
Källa: Swedtrain