Lägre punktlighet för persontågen i april

Foto: Christer Wiik

Efter fyra månader med relativt god punktlighet, över 91 procent, visar april en nedgång i punktligheten. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.Det är, enligt Trafikverket, främst två enskilda dagar som drar ned punktlighetsresultatet för månaden, den 7 och 30 april.

Terrorhotet i Stockholm 7 april innebar att tågtrafiken till och från Stockholm denna dag drabbades av stora förseningar och att en stor mängd tåg akut ställdes in. Akut inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Punktlighetsresultatet denna dag blev 76,1 procent.
En kabelbrand mellan Stockholm Central och Stockholms södra 30 april orsakade elfel som i sin tur resulterade i en stor mängd akut inställda tåg, samt förseningar på både syd och nordgående tåg. Punktlighetsresultatet denna dag blev 79,1 procent.

Räknar man bort dessa extrema dagar landar snittpunktligheten för aprils övriga 28 dagar på 90,6 procent, skriver Trafikverket.
* Spårväxelfel och hastighetsnedsättningar vid Helsingborg godsbangård 7–30 april.
* Hastighetsnedsättning på Västra stambanan på sträckan Björnkulla–Malmsjö 1–30 april.
* Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Väring–Skövde–Regumatorp 1–   30 april.
* Spårbyten på Södra stambanan, på sträckan Alvesta–Hässleholm 21–30 april.
* Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 15 april. Av de 1983 tåg som planerades avgå denna dag ankom 1921 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,9 procent.

Förbättringsarbeten på järnväg påverkar trafiken:
De upprustningar som görs av infrastrukturen för att höja kvaliteten på järnvägen påverkar tyvärr punktligheten negativt när arbetet pågår, skriver Trafikverket.
 Långdistanstågen som går på stråken Stockholm–Göteborg, Stockholm–Malmö och omvänt, har under månaden ofta råkat ut för förseningar både vid hastighetsnedsättningen vid Björnkulla–Malmsjö och vid kontaktledningsarbetena och spårbytena på Västra respektive Södra stambanan.
Källa: Trafikverket