”Järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm har unika förutsättningar”

Oslo centralstation. Foto: Christer Wiik

Nu går Oslo-Stockholm 2.55 AB ut med en RFI (Request for Information) för att undersöka näringslivets intresse och möjlighet att snabbare få till en ny och bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

- Järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm har unika förutsättningar genom att resande- och befolkningsunderlaget är så stort samtidigt som mycket av infrastrukturen redan finns på plats. Genom att bygga ett par länkar som idag saknas skulle man kunna få till en betydligt kortare restid och ett mycket stort resande, säger Jonas Karlsson, VD för Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Idag flyger 1,4 miljoner människor varje år mellan Oslo och Stockholm och det bor 3,4 miljoner invånare i stråket. Med ett avstånd på lite drygt 40 mil skulle det vara möjligt att minska restiden från dagens fem timmar till tre timmar med helt konventionella tåg och konventionell järnväg. Det som saknas är en ny förbindelse över riksgränsen mellan Sverige och Norge och en länk som knyter samman Mälarbanan med Värmlandsbanan.

-Tidigare utredningar visar att det finns förutsättningar för att en bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm inte bara är samhällsekonomiskt lönsam utan också företagsekonomiskt lönsam. Därför vill vi undersöka näringslivets intresse för att genomföra projektet snabbare än vad som kanske är möjligt med traditionell statlig finansiering, fortsätter Jonas Karlsson.

En RFI är ett formaliserat sätt för offentliga aktörer, i det här fallet Oslo-Stockholm 2.55 AB, att fråga aktörer på marknaden om deras intresse och vad de har att erbjuda för att lösa ett problem. Förfrågan handlar det om hur näringslivet kan bidra enligt DBFOM-modellen (Design, Build, Finance, Operate och Maintain). Det är ingen formell upphandling och inte heller bindande för varken frågeställare eller de som svarar.

-Mig veterligen har det inte genomförts en RFI på det här sättet tidigare i Sverige. Min förhoppning är att RFIn ska resultera i att ett antal företag i Sverige och Norge anmäler intresse för att delta i genomförandet av projektet. Tanken är att vi i slutändan ska kunna presentera en helhetslösning för hur en bättre järnvägsförbindelse skulle kunna förverkligas, avslutar Jonas Karlsson.