MTR Express tecknar avtal med FMV

Foto: MTR

Sedan mars 2015 kör MTR Express snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm.

MTR Express tecknar avtal med Försvarets Materielverk (FMV) och tretton anslutna myndigheter så som Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Avtalsperioden är 1 maj 2017 till den 30 april 2019, med möjlighet att förlänga med ytterligare max 2 år. Samtliga MTR Express delsträckor är inkluderade i avtalet.

MTR Express trafikerar sträckan Stockholm-Göteborg, med stopp på stationerna Stockholm C, Södertälje Syd, Skövde, Herrljunga och Göteborg. Avtalets totala potential är 20 000 enkelbiljetter per avtalsår på de sträckor MTR Express trafikerar. Förutom enkelbiljetter ingår även köp av pendlarkort och klippkort, samt gruppbokningar. Myndigheterna kommer att kunna köpa biljetter via sin affärsresebyrå alternativt via MTR Express webbsida eller via MTR Express app.

 

I det nytecknade avtalet ingår förutom FMV även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarsmakten (FM), Försvarshögskolan (FHS), Rekryteringsmyndigheten, Polismyndigheten, Riksrevisionen (RR), Ekobrottsmyndigheten (EBM), Åklagarmyndigheten (ÅM), Tullverket (TV), Kustbevakningen, Säkerhetspolisen (SÄPO), Post- och Telestyrelsen (PTS).

 

– MTR Express är mycket glada över att ha fått förtroendet att erbjuda Försvarets Materielverk och övriga myndigheter som ingår i avtalet möjlighet att resa miljövänligt och punktligt på de sträckor MTR Express trafikerar. Det är första gången MTR Express deltar i FMV:s upphandling och vi är mycket stolta över att våra prisvärda biljetter och nya moderna tåg nu kommer att erbjudas även dessa resenärer, säger Nina Alexandersson, Key Account Manager på MTR Express.