Så ska Kardonbanan frigöra utrymme för Ostlänken

Kardonbanan i Norrköping. Karta: Trafikverket

Under hösten 2017 startar bygget av Kardonbanan mellan Åby och hamnen på Händelö. Med anledning av den planerade byggstarten bjuder Trafikverket in till två öppet hus-möten i Norrköping, den 19 respektive 20 april med informationsmöte och samtal. Det meddelar myndigheten på sin projektsida.

Kardonbanan, godsjärnvägen mellan Åby och Händelö, är en viktig pusselbit för att möjliggöra bygget av Ostlänken. Tillsammans med flytten av godsbangården från centrala Norrköping till Malmölandet, frigörs utrymme för både Ostlänkens spår genom Norrköping och för stadsutveckling med nya bostäder och verksamheter.
Vid informationsmötet berättar Trafikverket och Norrköpings kommun om det fortsatta arbetet med Kardonbanan och den nya godsbangården som ska byggas på Malmölandet.
Källa: Trafikverket