Höghastighetsspår i Skåne näst på tur

Claudio Bresciani/TT: Infrastrukturminister Anna Johansson (S) motiverar satsningen på höghastighetsspår mellan Lund och Hässleholm med att sträckan är så hårt belastad. Arkivbild.

Beslutet välkomnas av Henrik Fritzon (S) som är den skånska regionstyrelsens ordförande. Han kallar sträckan för en "getingmidja" på södra stambanan. När restiden kortas ökar pendlingsmöjligheterna, understryker han.

Få saker är så jobbdrivande, säger han.

Hög belastning

Först ut i höghastighetsutbyggnaden är den så kallade Ostlänken mellan Järna och Linköping. Att nästa steg tas i Skåne motiverar infrastrukturminister Anna Johansson (S) med den höga belastningen på sträckan Lund–Hässleholm, som orsakar trafiktrassel på södra stambanan och följdproblem i det regionala tågnätet i Skåne.

Höghastighetsprojektet är ifrågasatt av flera partier, men Anna Johansson är övertygad om att även motståndarna ger grönt ljus för utbyggnaden i Skåne.

Poängen är att sträckan lever på egna meriter, oavsett om man vill gå vidare med höghastighetssatsningen. Den kan försvara sig på egen hand, säger hon.

Bostäder prioriteras

Beslutet ingår i regeringens direktiv till Trafikverket inför den långtidsplan för transportssystemet som ska vara klar senast sista augusti. En nyhet i direktiven är att möjligheten att bygga nya bostäder ska prioriteras vid nya infrastruktursatsningar.

Vi behöver bygga fler bostäder i Sverige och vi vet erfarenhetsmässigt att när man planerar transportinfrastruktur och bostäder samlat så får man väldigt positiva effekter. Därför vill vi att Trafikverket ska väga in det tydligare. De har inte haft det uppdraget tidigare, men det får de nu.

Regeringen pekar också på framkomlighet för godstrafik, klimathänsyn och sysselsättning som prioriterade områden vid framtida satsningar på infrastruktur.