Spårbygge vid Värmlandsbanan avbrutet

Tåg på Värmlandsbanan. Foto: Wikipedia/Johannes

Trafikverket har beslutat att avbryta utbyggnaden av mötesspår och planskild korsning vid Väse på Värmlandsbanan. Skälet är att det lägsta anbudet i entreprenörsupphandlingen var betydligt högre än vad Trafikverket budgeterat för. Det skriver myndigheten på sin webbplats.

Att lösa kapacitetsproblemen på Värmlandsbanan, en av Sveriges mest trafikerade enkelspårsjärnvägar, är prioriterat i den nationella transportplanen. Väse är den station på sträckan Kristinehamn–Karlstad som har flest tågmöten. Den planerade utbyggnaden av mötesspåret i Väse ska möjliggöra möten mellan tre tåg med ökad kapacitet, snabbare resor och bättre punktlighet som följd.
Men då det lägsta anbudet i entreprenörsupphandlingen var betydligt högre än vad Trafikverket budgeterat för avbröts upphandlingen. Trafikverket med samarbetspartners ska nu försöka hitta en lösning som uppfyller projektmålen till en lägre kostnad.
Planerad byggstart var våren 2017, men det är i dagsläget oklart när bygget kan starta, skriver Trafikverket.
Källa: Trafikverket