Nu monteras fasaden på Strängnäs resecentrum

Ett nytt resecentrum i Strängnäs invigs hösten 2017. Resecentrumet placeras över spåret med rulltrappor och hissar ner till mittplattformen och byggs med god tillgänglighet för funktionsnedsatta. Illustration: ETTELVA Arkitekter.

Fram till och med april bedriver Trafikverket och dess entreprenörer monteringsarbeten för fasaden på huvudbyggnaden i Strängnäs resecentrum. Det skriver Trafikverket på projektets webbplats.

Trafikverket ersätter kommunen med ett nytt resecentrum som invigs hösten 2017. Strängnäs resecentrum placeras över spåret med rulltrappor och hissar ner till mittplattformen och byggs med god tillgänglighet för funktionsnedsatta. Resecentret är en del av utbyggnadsprojektet dubbelspår mellan Strängnäs och Härad på Svealandsbanan.