Nattarbeten på järnvägen genom Jakobsberg

Arbeten på spårområdet norr om Jakobsbergs station.

Nan endast utföras då det inte går några tåg på spåren

Trafikverkets entreprenörer jobbar natt den 13 till 17 februari i spårområdet norr om Jakobsbergs station klockan 22:00-06:00.

Man gräver och borrar i spårområdet. När vi gräver kan ett bullrande ljud höras från grävmaskinerna. Man kommer också att borra för grundläggningsarbeten. När borrningen i berggrunden kan uppfattas som störande.

Anledningen till att Trafikverket arbetar nattetid är att detta är arbeten som endast kan utföras då det inte går några tåg på spåren.