Kemi- och kolindustrins nedgång sänkte Union Pacifics årsresultat

Union Pacific tåg på väg i västra USA. Foto- Media Union Pacific, jpeg

- Även om företagets ekonomiska helårsresultat för 2016 minskade kraftigt jämfört med året innan, blev nedgången dock måttlig under det avgörande fjärde kvartalet, sade Union Pacifics vd Lance Fritz vid presentationen av bolagets årsresultat den 19 januari 2017.

- Även om företagets ekonomiska helårsresultat för 2016 minskade kraftigt jämfört med året innan, blev nedgången dock måttlig under det avgörande fjärde kvartalet, sade Union Pacifics vd Lance Fritz vid presentationen av bolagets årsresultat den 19 januari 2017.

Union Pacific är ett av USA:s ledande järnvägsbolag. Det är verksam i 23 delstater i västra delen av landet, ett område som omfattar två tredjedelar av USA.

Enligt Lance Fritz tvingades Union Pacific (UP) ”arbeta genom en rad utmaningar under det gångna året. Trots det vidmakthölls koncernens fokusering på dess väl inarbetade strategi med sex affärsområden.

UP rapporterade en nettovinst på 4,2 miljarder dollar för år 2016, en minskning med 11 procent jämfört med föregående år. Rörelsens intäkter 2015 på 21,8 miljarder sjönk till 19,9 miljarder dollar 2016, och rörelseresultatet på 7,3 miljarder var en minskning med 10 procent.

Fraktintäkterna minskade med 9 procent till 18,6 miljarder dollar, till följd av vagnarnas lastningskvot som reducerades med 7 procent på grund av nedgången inom kemi- och kolindustrin.  Dessutom fraktades färre industriprodukter och antalet intermodala affärsgrupper minskade under året.