”Fortsatt positivt för tunnelbanan till Barkarby”

Tunnelbanans sträckning från Akalla till Barkarby. Karta: SLL

Nästan alla gillar ny tunnelbana. I en färsk enkätundersökning om tunnelbanan till Barkarby är det bara fem av 100 som är negativa till utbyggnaden, precis som vid förra årets undersökning. Det skriver Stockholms läns landsting, SLL, i sitt nyhetsbrev.

 - Det är roligt och vi känner oss verkligen välkomna, det märker vi både i den här enkäten och när vi är ute och träffar de som bor i närheten av där vi ska bygga, uttalar projektchef Anna Nylén i SLL:s nyhetsbrev.  

1188 boende i Akalla och Barkarby telefonintervjuades under senhösten 2016, efter det sista samrådet för utbyggnaden till Barkarby. 62 procen kom ihåg att de fått nyhetsbrev i brevlådan och nästan hälften av de tillfrågade hade också läst om utbyggnaden i tidningen. Nyhetsbrev hem och tidningen toppar också listan på hur man helst vill få information om tunnelbaneutbyggnaden. Den digitala informationen är i dagsläget inte lika efterfrågad.

- Det blir intressant att se om det blir någon skillnad i nästa undersökning, eftersom vi kommer att satsa allt mer på digital kommunikation, säger kommunikationschef Marianne Dunér.

- Vi gör den här undersökningen för att mäta effekterna av vår kommunikation och på vilket sätt vi bäst når ut med vår kommunikation, men också bland annat för att se vad människor är oroliga för och vad vi kan behöva informera mer om, berättar hon.

Sju av tio är inte oroliga alls inför byggtiden, men det som en hel del människor ändå är oroliga för är att det ska bli stökigt under byggtiden.

- Det kommer att märkas när vi bygger ut, men vi jobbar för att byggtiden ska bli så bra som möjligt och vardagen fungera för alla som bor eller jobbar i närheten av bygget. Just nu handlar det mycket om att informera i närområdet om vad vi ska göra, säger Anna Nylén.

Inom kort publiceras även resultatet av attitydundersökningen om Gula linjen. Under vecka fem kommer telefonintervjuer om utbyggnaden till Nacka och söderort börja genomföras. Den undersökningen blir klar under våren.

Källa: SLL