Statsrådet talade till Transportsverige

Infrastrukturminister Anna Johansson (t.v.) i samspråk med moderator Elisif Elvinsdotter under Transportforum. Foto: Christer Wiik

Drygt 1 600 deltagare slöt i år upp på Transportforum, Nordens största konferens för den allomfattande transportsektorn.  Som vanligt ägde tillställningen rum på Konsert & Kongress i Linköping och det är också i denna Östgötametropol som arrangören VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har sin hemvist.

VTI:s tidigare generaldirektör Jonas Bjelfvenstam har gått vidare i karriären och lämnat över stafettpinnen till tf gd Tomas Svensson, som också fick äran att hälsa den månghövdade åhörarskaran välkommen till den 34: e upplagan av Transportforum.

- Transportsektorn står inför stora utmaningar, men det finns också många nya spännande sätt att hantera utmaningarna på, Det pågår en stor samhällsomvandling i postindustriell riktning, där transportsystemet skulle kunna bidra mer till att de förändringar som uppstår blir bästa möjliga, sade Svensson och att just transportsektorn är ryggraden i samhällets uppbyggnad betonade också infrastrukturminister Anna Johansson som för tredje året i rad äntrade podiet på Transportforum som inledningstalare.

– Transportsystemet är i hög grad blodomloppet i ekonomin, sade Anna Johansson som utgick från FN:s hållbarhetsmål i sitt anförande. – Flertalet av dem har bäring på transportsektorn, direkt eller indirekt, konstaterade hon.

– Klimatet är självklart den stora utmaningen. Vi som är här just nu är den första generationen som kommer att känna av klimatförändringarna på allvar. I det avseendet är ny teknik mycket intressant, betonade infrastrukturministern. – Om vi med ny teknik kan tillgodose kravet på tillgänglighet utan att det leder till miljöförstöring och klimatförändringar är ju det fantastiskt. Det pratas ibland om hoten med ny teknik, men jag skulle vilja säga att den största risken vi löper är att hålla fast vid gammal, analog och fossilberoende teknik.

Anna Johansson underströk också vikten av att bättre utnyttja de möjligheter digitalisering ger. Sådant som realtidsinformation, smartare logistiska lösningar och självkörande bilar.

– Det handlar inte om vi ska ta till oss tekniken, utan hur vi ska göra det. Regeringen arbetar med att få fram en digitaliseringsstrategi. Vi vill att Sverige ska vara i framkant i det här avseendet.

Anna Johansson ville även betona att hållbarhet är så mycket mer än klimat och miljö. Det handlar även om ett socialt ansvarstagande och jobbskapande, något som hon vill se mer av vid bland annat offentliga upphandlingar.

- Offentlig sektor ska inte bara på det lägsta priset vid upphandlingen, lägsta priset kan ha ett högt pris och få dåliga konsekvenser, sade statsrådet. Källa: VTI