Polsk Rail Baltic - sträcka moderniseras

Bialystoks järnvägsstation i Polen moderniseras som en del av Rail Baltic, foto: Wikipedia

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat ett lån på 175 miljoner euro till polska infrastrukturföretaget PKP PLK för att finansiera moderniseringen av ett 106 km långt spåravsnitt mellan städerna Sadowne och Bialystok.

Sträckan kommer att anslutas till den normalspårlinjen som byggs för närvarande genom de tre baltiska länder som deltar i byggandet av Rail Baltic-projektet mellan Tallinn och Berlin.

-       Det handlar om ett projekt av europeisk dimension med en stark klimatpolitisk betydelse, sade Vazil Hudak, EIB:s vice ordförande med ansvar för Polen, den 16 december

Enligt Hudak kommer Rail Baltic att leda till bättre kvalitet och ökad användning av persontrafik på järnväg. ”Projektet kommer att stimulera till fler godstransporter och bidra till betydande energibesparingar och minskningar av skadliga utsläpp".

Dessutom byggs en dubbelspårig bro över floden Bug, medan en annan ny sträcka, som skapas mellan Prostyń Bug och Malkinia gör ett enkelspårigt spåravsnitt mellan Warszawa och Białystok överflödigt.

Moderniseringen av sträckan innebär också att det blir möjligt att köra godståg där på en hastighet av 120 km i timmen och passagerartåg på 160 km i timmen, vilket kommer att förkorta resan mellan den polska huvudstaden och Białystok från 2 timmar 26 minuter till mindre än 2 timmar.

Även plattformarna vid 16 stationer kommer att moderniseras och förses med förbättrad passagerarinformation och bättre tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet.