Expansivt logistikläge där järnvägarna möts i Katrineholm

Omlastning vid Katrineholm Rail Point. Foto: Hanna Maxstad

Katrineholm har genom sitt strategiska och demografiskt fördelaktiga läge tillgång till de stora godsflödena i Sverige. Katrineholm är ett logistiknav för Mälardalen och Stockholm och har direkt access till både den Västra och den Södra stambanan. Det är i Katrineholm som banorna skiljs åt i en västlig bana mot Hallsberg och Göteborg och i en sydlig bana mot Norrköping och Malmö.

En utbyggd kombiterminal med hög kapacitet möjliggör en hög grad av intermodala transportsätt (Flera transportmöjligheter med godsenheter som utgörs av containrar, växelflak, semitrailers eller hela lastbilar för tåg, lastbil och i vissa fall hela färjor.)

En daglig tågpendel mellan Katrineholm och Göteborg har minskat vägtransporterna till Norrköping. Tidigare skedde avlastningen i Hallsberg för vidare lastbil till Norrköping. Intresset för att transportera gods på järnväg ökar hela tiden.

Ett tåg ersätter drygt 40 lastbilar och miljövinsterna blir betydande. Kommunen satsar stort på Katrineholms logistikcenter och exploaterar i första skedet 1 500 000 kvm mark för logistiketableringar.

Katrineholm som är beläget i Södermanlands inland har ingen möjlighet till sjötransporter, har ingen europaväg och får nöja sig med riksvägarna 56 och 57 som möts i kommunen.

Här är det ökad järnvägstrafik som gäller. Om den diskuterade höghastighetsbanan blir verklighet kan det gynna Katrineholm eftersom det då skapas mer ledig kapacitet för gods på de gamla stambanorna.