EU finansierar järnväg i Litauen

Foto: NIB

EU kommer att finansiera 85 procent av kostnaden för Litauens del av EU-projektet Rail Baltica II, ett bidrag på 180 miljoner euro. Avtalet undertecknades nyligen av EU-kommissionens organ för nätverk och innovation, berörda ministerier från Litauen, Lettland och Estland samt joint venture-bolaget RB Rail där alla tre baltiska länder deltar och som leder projektet.

– Det här avtalet är resultatet av kontinuerligt arbete som uppnåtts tack vare gemensamma ansträngningar från alla parter, säger Litauens tillförordnade transport- och kommunikationsminister Rimantas Sinkevicius.  

EU: s finansiering avser en förlängning av den befintliga järnvägen från Kaunas till gränsen mot Lettland, en 55 kilometer lång sträcka.  En förstudie ska också genomföras för installation av signalsystemet ERTMS på den sträckan som färdigställdes förra året från Polen till Kaunas.

Det här är den tredje utbetalningen från EU till Rail Baltica. Totalt har projektet kostat EU 710 miljoner euro hittills och de tre baltiska länderna kommer att ansöka om ytterligare EU-medel i februari 2017.