”Bygg krigsbro för att få ut fliståget på Älvdalsbanan”

Älvdalsbanan utanför Mora. Foto: Wikipedia/Skvattram

Siljanssågen i Mora har rustat upp klentimmersågen i Blyberg för 300 miljoner kronor. Nu hotas den investeringen av tillståndet för Älvdalsbanan.  Det skriver Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet i en debattartikel.  

Älvdalsbanan är oelektrifierad och 38 kilometer lång mellan Mora och Märbäck. De sista tre kilometrarna till Älvdalen är nu cykelbana. Den förste november lastades ett fliståg med 23 vagnar. Den andre november stängdes bron vid Oxberg vid en oannonserad inspektion på grund av rostskador. Nu är tåget med flis instängt. Kunderna blir utan. Det blir dyrt och kanske omöjligt av brist på de lastbilar som behövs att lasta om flisen på bil och köra den till Mora och lasta om den till tåg igen i Mora.

Enligt Trafikverket kan det ta många veckor att få bron återställd. Om det inte sker innebär det slutet för Älvdals banan och sågen måste frakta med 3 000 lastbilar om året permanent till Mora för omlastning med de miljöproblem det blir. För Vasaloppstågen till Oxberg blir det också stopp. Turisttrafiken från Mora till Sälen får ta omvägen över Älvdalen och Evertsberg, där 15 000 skidåkare måste korsa den täta biltrafiken.

Bron vid Oxberg från 1898 är den enda kvarvarande som är gemensam för både bil och tåg, egentligen förbjudet. En ny bro är inte planerad förrän 2020-2021. Förra året hade man också en avstängning. 2009 gjordes en utredning av kommunen, regionen och Älvdalens besparingsskog. En ny bro skulle kosta 45 miljoner kronor. I dag torde det vara en femtedel mer.

Med ny bro kan man köra tåg med 22,5 ton axeltryck. För att klara 25 ton behöver banan förstärkas för fem miljoner kronor. Först behövs ett förstärkt underhåll på 16 miljoner. Underhållskostnaden blir sedan 1,8 mkr. Man nöjer sig med en stomhastighet på 40/70 kilometer i timmen. I dag går det fyra godståg om dagen. Att utveckla banan för persontrafik anses inte lönsamt. Kostnaden för upprivning av banan är 40 miljoner kronor, en miljon per kilometer. Civilsamhället och försvaret borde samordna sig vid en sådan här situation. Försvaret kan bygga en krigsbro på en dag.