Branschen påminner om Järnvägsdagen 2016

Bangården vid Göteborg central. Foto: Christer Wiik

Den 14 november 2016 möts järnvägsbranschen på nya Scandic Continental i Stockholm. Det är 4:e året i rad som järnvägsbranschens företag, Swedtrain och Branschföreningen Tågoperatörerna, arrangerar Järnvägsdagen. Här lyfter man upp högaktuella frågor under en intensiv eftermiddag och här ges också flera tillfällen till nätverkande och dialog.Källa: Swedtrain

Läs mer om programmet: http://swedtrain.org/jarnvagsbranschen/jarnvagsdagen-2016/