Spårväg City förlängs till Stockholm Central

Spårväg City, Stockholm. Foto: Christer Wiik

Nu ska Spårväg City i centrala Stockholm förlängas 500 meter i västlig riktning, från Sergels Torg till Stockholm Central. Det skriver Svenska Dagbladet, som varit i kontakt med Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) och trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M), som båda bekräftar att den förlängda spårvägssträckan ska stå klar 2018.

Enligt SvD ska ett genomförandebeslut fattas i frågan den 20 oktober i Stockholms stads trafiknämnd. Enligt Kristoffer Tamsons är kostnaden för den nya spårvägsdragningen, inklusive två ytterligare vagnar, budgeterad till 300 miljoner kronor, skriver SvD.